Jeg har alltid vært interessert i mennesker og har arbeidet som lærer i 24 år. De 10 siste årene med spesialpedagogikk.

Som spesialpedagog har jeg fokusert på klientenes sterke sider og utviklingen av dem.

Gjennom prosesser i gestaltterapi blir vi bevisst på hvordan vi tilpasser oss omgivelsene og kan dermed avgjøre om det er et mønster som er ok for oss eller om det bør endres. Vi bruker mest samtaler i terapi, hvor terapeuten er en aktiv samtalepartner.

Vi tar tak i det som skjer her og nå, du trenger ikke å starte med barndommen og fortelle hva som har skjedd i livet ditt fram til nå. Du skal heller ikke ligge på en benk under terapien.

Vi har teknikker for å kjenne på valg.

Om du ønsker å forstå en relasjon bedre kan det spilles ut.

Human with spirit powerful energy walking on zigzag walkway during full moon night

Hjem   /   Om oss