HVA ER GESTALTTERAPI? 

Gestalterapi er et verktøy for å bedre kommunikasjon, øke selvtillit og tilstedeværelse.

I motsetning til andre terapiformer som er opptatt av fortiden, tar gestaltterapeuten utgangspunkt i øyeblikket her og nå. Vi mener at ved å bli mer oppmerksom og bevisst på egne følelser og handlinger, står mennesker bedre rustet til å ta gode valg i livet. I gestaltterapi spør Terapeuten aldri hvorfor, men hvordan. Man trenger ikke fortelle hvorfor en handler som en gjør, men hvordan. Gestaltterapi setter igang prosesser som bevisstgjør egne følelser reaksjoner og handlinger. Dette bedrer kommunikasjon og relasjoner til andre mennesker.


Hjem   /   Gestaltterapi