ØNSKER DU ENDRINGER I LIVET? 

Terapeuten vet at klienten selv har de ressursene som trengs for å bli kjent med seg selv. Terapeuten vil utforske det sammen med deg og gi deg støtte. Gjennom utvikling i terapien vil du bli kjent med hvordan du har det, hva du ønsker og hvordan du kan få det til. Terapien vil for det meste bestå av samtaler mellom terapeut og klient hvor terapeuten er en likeverdig partner. 

I gestaltterapi tar vi utgangspunkt i det klienten er opptatt av akkurat nå. 

Terapien vil sette i gang prosesser som gjør klienten bedre kjent med seg selv. Klienten kan bli oppmerksom på hvordan han/hun tilpasser seg omgivelsene. Gjennom prosesser i gestaltterapi vil klienten erfare å stå støtt på sine valg, er det et mønster, er det bra, ønsker en å fortsette med det?

Vi bruker:
  • Tegning
  • Dans
  • Modellering

  • Rollespill
  • Drømmer
  • Fantasireise
  • Awarness øvelser
human walking forest way abstract watercolor painting illustration hand drawing

Hjem   /   Behandling