Vi bevisstgjør egne følelser, reaksjoner og handlinger
Bedrer kommunikasjon
og øker selvtillit
Vi bearbeider, utvikler og
bedrer tilstedeværelse
Slider
Bedre kommunikasjon
Økt selvtillit
Bearbeidelse
Utvikling
Tilstedeværelse
Slider
Slider